קביעת תור
שלח

הגבלת אחריות ותנאי שימוש

הגבלת אחריות

המידע באתר זה הוא בעל אופי כללי ואין לראות בו או בכל חלק ממנו כייעוץ רפואי. המידע באתר זה אינו יכול לשמש כבסיס או ככלי עזר לאבחון של מצב רפואי כלשהו או כתחליף להתייעצות עם רופא בעל מומחיות או בעל מקצוע מוסמך ומורשה אחר בתחום בו יש לכם בעיה בריאותית או רפואית כלשהי. אין לבצע שום פרוצדורה או לקחת תרופה או תכשיר כלשהם על סמך המידע באתר זה.

המידע באתר אינו מתיימר לכסות את כל ההיבטים של הנושא אליו הוא מתייחס. אין להתייחס למידע המובא באתר זה ביחס לנושא כלשהו כאל מידע מלא או עדכני ביחס לאותו נושא.

אנו לא נוטלים על עצמנו שום התחייבות או אחריות באשר לדיוק של המידע המובא באתר זה או בכל אתר אחר שאתר זה מפנה אליו או מקושר אליו.

מידע על תרופות או ציוד רפואי באתר זה אינו מהווה המלצה להשתמש בהם בכלל או במינון כלשהו בפרט. כמו כן, מידע כזה אינו מתיימר לתאר את כל השימושים האפשריים באותה תרופה או ציוד או תופעת לוואי כלשהי הנובעת משימוש כאמור.

אנו לא נהיה חייבים לספק ייעוץ רפואי כלשהו או כל שירות רפואי אחר למי שמשתמש ו/או גולש באתר.

כמו כן, אנו איננו אחראים לבטיחות הגלישה באתר זה או לכך שהוא נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים או כל רכיב או תוכנה מזיק או פוגע בפרטיות אחר.

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם עקב השימוש ו/או הגלישה באתר זה או עקב חוסר היכולת להשתמש ו/או לגלוש באתר זה.

 

תנאי שימוש

הגבלת אחריות

המידע באתר זה הוא בעל אופי כללי ואין לראות בו או בכל חלק ממנו כייעוץ רפואי. המידע באתר זה אינו יכול לשמש כבסיס או ככלי עזר לאבחון של מצב רפואי כלשהו או כתחליף להתייעצות עם רופא בעל מומחיות או בעל מקצוע מוסמך ומורשה אחר בתחום בו יש לכם בעיה בריאותית או רפואית כלשהי. אין לבצע שום פרוצדורה או לקחת תרופה או תכשיר כלשהם על סמך המידע באתר זה.

המידע באתר אינו מתיימר לכסות את כל ההיבטים של הנושא אליו הוא מתייחס. אין להתייחס למידע המובא באתר זה ביחס לנושא כלשהו כאל מידע מלא או עדכני ביחס לאותו נושא.

אנו לא נוטלים על עצמנו שום התחייבות או אחריות באשר לדיוק של המידע המובא באתר זה או בכל אתר אחר שאתר זה מפנה אליו או מקושר אליו.

מידע על תרופות או ציוד רפואי באתר זה אינו מהווה המלצה להשתמש בהם בכלל או במינון כלשהו בפרט. כמו כן, מידע כזה אינו מתיימר לתאר את כל השימושים האפשריים באותה תרופה או ציוד או תופעת לוואי כלשהי הנובעת משימוש כאמור.

אנו לא נהיה חייבים לספק ייעוץ רפואי כלשהו או כל שירות רפואי אחר למי שמשתמש ו/או גולש באתר.

כמו כן, אנו איננו אחראים לבטיחות הגלישה באתר זה או לכך שהוא נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים או כל רכיב או תוכנה מזיק או פוגע בפרטיות אחר.

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם עקב השימוש ו/או הגלישה באתר זה או עקב חוסר היכולת להשתמש ו/או לגלוש באתר זה.

זכויות באתר

כל הזכויות באתר לרבות זכויות היוצרים בכל התוכן של האתר לרבות עיצוב האתר, תמונות מכל סוג, קבצי וידאו וקבצי קול (אודיו), מפת האתר, מבנה הקישורים שלו וקוד המחשב המפעיל את האתר, הינן של ד"ר יעל אסטרייכר בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ללא קבלת הסכמתה של ד"ר אסטרייכר מראש ובכתב.

הגנת הפרטיות

השימוש ו/או הגלישה באתר מהווה הסכמה מצדך לאיסוף מידע סטטיסטי על-ידי מפעיל ו/או בעל האתר לגבי אופי הגלישה באתר.

מקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ללא התחשבות בהפניה של דינים אלה לדינים של כל מדינה או טריטוריה אחרת. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור או נובע מהשימוש באתר או בכל מידע בו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו אולם ד"ר אסטרייכר תהיה רשאית לנקוט בהליכים משפטיים גם בבתי משפט אחרים.

קביעת תור

שליחה
טלפון
שם
טופס כתיבת שאלה
נושא השאלה
השאלה
שם (לא יוצג באתר)
דוא"ל (לא יוצג באתר)
טלפון (לא יוצג באתר)
צרף תמונה
יש לאשר את תנאי השימוש לפני השליחה
שלח
איזה מידע חשוב לכתוב בשאלה
1) גיל
2) מין
3) סימפטומים
שמירת פרטיות
השאלות והתמונות המצורפות לשאלה מתפרסמות באתר וחשופות לכלל הגולשים באינטרנט. שם הכותב, הטלפון והדוא"ל לא יוצגו באתר.