צרידות
| 11/14/2012 |
אני חזן ומורה. אני בן 71.

אני מעט צרוד, אבל אינני יכול לשיר בכלל.
נבדקתי על ידי רופא א.א.ג.והוא אמר לי שהמיתרים שלי נקיים. אין לי לא יבלת ולא פוליפ.
ואף על פי כן אינני יכול לשיר ואני צרוד.
יעל אסטרייכר-קדם
שלום,
מומלץ לבצע סטרובוסקופיה. יתכן שימצאו בבדיקה זו ממצאים שלא נצפו בבדיקה האנדוסקופית הרגילה.

בברכה,
ד"ר יעל אסטרייכר-קדם